6 Aralık 2010 Pazartesi

OTİZM VE OTİSTİK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Konu      :  OTİZM NEDİR?
Hedefler   : Otizm Hastalığı Hakkında Bilinçlenme
 
Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir genel iletişim bozukluğudur. Otistik çocuklar öğrenme ve algılama zorluğu çekerler. Bir annenin doğum sonrası çocuğunun özürlü olma oranı %2’dir. Otistik olma oranı ise %0.5’tir. Bir otistik çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin ortaya çıkması riski %3’dür. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görülmektedir. Her çocuktaki otistik belirtiler ve bunların seviyesi farklılık gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür.
Otizm: Algı bozukluğuna neden olan organik bi hasardır. Yunanca “Autos” anlamına gelmektedir. Değişik biçimde algılama, algıların beyinde farklı yorumlanması davranışlarda farklılık doğurur, buna otizm denir. Bir başka deyişle; sosyal iletişim olmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamada ortak bi güçlük çekerler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder